Ten Mien - Domain Registration - Vietnam Hosting Thiết Kế Website, Lưu Trữ Web, Đăng Ký Tên Miền, Bảo Trì Hệ Thống
HOME

Control Panel | Login Domain

Giới Thiệu | Hỗ Trợ| Ý Kiến Khách Hàng| Liên Hệ

 
QUẢN LÝ DOMAIN
 
 
Bạn có cơ hội sở hữu các domain Quốc tế có đuôi  
Cộng thêm chi phí trả 1 lần duy nhất là $30. Bạn có cơ hội sở hữu các domain Việt Nam có đuôi  
 
 
   
A. Quản Lý Thông Tin Whois:
 

   Để thay đổi các thông tin quản lý của Domain như: Password, Registrant, Administrator, Technical Contact, Billing Contact Bạn hãy nhập tên miền (domain) và password vào ô dưới đây:

  Domain Name:
  Password:
   
 
B. Quản Lý Thông Số Domain:
 

   Để thay đổi các thông số của Domain như: www, Sub Domain, Mail, MX, * ... xin vui lòng nhấp chuột vào đây

 
C. Hỗ Trợ:
 

   Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý Domain vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  E-mail: support@lpvietnam.com
  Y!M:
  Điện Thoại: (08) 290 5484
 
   
 
 
Kiểm Tra Domain:
Giới Thiệu Hỗ Trợ Ý Kiến Khách Hàng Liên Hệ Liên Kết Web
 
Copyright 2004 LPVIETNAM, Inc. All rights reserved.